Σφραγιδόλιθος [Λ 3207]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Καστέλλι Χανίων 1976. Οικ. Μαθιουδάκη. Σφραγιδόλιθος από κορναλίνη λίθο. Παριστάνει αποτροπαϊκή φυτική σύνθεση. ΜΜ ΙΙΙ / ΥΜ Ι.

Υλικό

Λίθος

Χρονολόγηση

Μεσομινωική εποχή ΙΙΙ
Υστερομινωική εποχή Ι

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Σφραγιδόλιθος, από κορναλίνη, φακόσχημος, με μία σφραγιστική επιφάνεια και διαμπερή οπή κατά μήκος του οριζόντιου άξονα. Στη σφραγιστική επιφάνεια απεικονίζεται φυτικό μοτίβο. Ο σφραγιδόλιθος, που χρονολογείται στη Μεσομινωική ΙΙΙ/Υστερομινωική Ι περίοδο, ανήκει στην κατηγορία των λεγόμενων μαγικών (ταλισμανικών) σφραγιδολίθων, η οποία είχε αναπτυχθεί ήδη από την ΜΜ ΙΙΙ περίοδο και πιθανότατα να είχε κάποια ειδική μαγική χρήση ή χρήση σαν φυλαχτό. Θεωρείται ότι οι σφραγιδόλιθοι αυτής της κατηγορίας είχαν αποτροπαϊκές και μαγικές ιδιότητες για τους κατόχους τους.
digital plan
espa
eu