Αμυγδαλοειδής σφραγιδόλιθος [Λ 2061]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Andreadaki-Vlasaki, M., 1997. La necropole du Minoen Recent III de la ville de La Canee, in: J., Driessen & A., Farnoux (eds), La Crete Mycenienne: Actes de la table Ronde Internationale organisee par l'Ecole franpaise d'Athenes, BCH Supplement 30, Paris: EFA, p. 487-509.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Νεκροταφείο πόλης Χανίων. Αμυγδαλοειδής σφραγιδόλιθος από αχάτη. Εραλδικο σύμπλεγμα από 2 αντωπά λιοντάρια που επιτίθενται σε ελαφίνα.

Υλικό

Αχάτης

Χρονολόγηση

Υστερομινωική εποχή ΙΙΙ (Α τρίτο)
Υστερομινωική εποχή ΙΙΙ (Β τρίτο)

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Σφραγιδόλιθος κατασκευασμένος από αχάτη, αμυγδαλοειδής, με κατακόρυφη οπή. Στη σφραγιστική επιφάνεια απεικονίζεται εραλδικό σύμπλεγμα δύο αντωπών λεόντων που επιτίθενται σε ελάφι. Το έκθεμα προέρχεται από τάφο, που αποκαλύφθηκε το 1987 στην Πόλη των Χανίων και χρονολογείται στην Υστερομινωική ΙΙΙ Α/Β περίοδο.
digital plan
espa
eu