Λίθινος κέρνος [Λ 1024]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Γερόσπηλιος Αγ. Μαρίνας. Παράδοση Σεργάκη Χρ. Λίθινος κέρνος με 2 κοιλότητες και με διακόσμηση εγχάρακτων κάθετων ζωνών εξωτερικά. ΠΜ

Υλικό

Λίθος

Χρονολόγηση

3200 π.Χ.
2000 π.Χ.
Πρωτομινωική εποχή

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Λίθινο, διπλό αγγείο (κέρνος), ελλειπτικού σχήματος, με επίπεδη βάση, δύο κυλινδρικά κοιλώματα και ζεύγος οπών στο σημείο ένωσης των δύο τμημάτων. Στα τοιχώματα των κοιλωμάτων διακρίνονται έντονα τα ίχνη από το εργαλείο λάξευσης. Εξωτερικά, στο σώμα, το αγγείο κοσμείται από τρεις παράλληλες, ανισομεγέθεις ταινίες που πληρούνται εσωτερικά με κάθετες, εγχάρακτες γραμμές. Το έκθεμα, το οποίο προέρχεται από το σπήλαιο Γερόσπηλιος Αγίας Μαρίνας και χρονολογείται στην Πρωτομινωική περίοδο, συνδέεται πιθανότατα με τελετουργικές ταφικές πρακτικές.
digital plan
espa
eu