Μονόστομος πέλεκυς [Λ 1035]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Γερόσπηλιος Αγ. Μαρίνας. Παράδοση Σεργάκη Χρ. Μονόστομος πέλεκυς από χλωρίτη. Νεολιθικό .

Υλικό

Χλωρίτης

Χρονολόγηση

6500 π.Χ.
3000 π.Χ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Λίθινος πέλεκυς, ακέραιος, κατασκευασμένος από χλωρίτη, τριγωνικής όψης, με στιλβωμένη επιφάνεια. Στην κόψη διακρίνονται λίγες αποκρούσεις ενώ τα άκρα του είναι αποστρογγυλεμμένα. Στη διαμπερή οπή τοποθετούνταν ξύλινο στέλεχος για τη στυλέωση του. Το εύρημα προέρχεται από το σπήλαιο Γερόσπηλιος στην Αγία Μαρίνα και χρονολογείται στη Νεολιθική περίοδο.
digital plan
espa
eu