Χειροποίητο πήλινο αγγείο, πιθανόν κύπελλο [Π 5375]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Νέα Ρούματα, Πεύκος, τάφος 1 (παράδοση Γ. Γομπάκη 1980) Χειροποίητο πήλινο κυλινδρικό αγγείο με δύο σωζόμενες αποφύσεις στο σώμα. ΠΜ Ι

Υλικό

Πηλός

Χρονολόγηση

3200 π.Χ.
2600 π.Χ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Χειροποίητο πήλινο αγγείο, πιθανόν κύπελλο, με ελαφρά κοίλα τοιχώματα, επίπεδη βάση, χείλος ευθύ, αποστρογγυλεμμένο και δύο ζεύγη οριζόντιων, επάλληλων, αποφύσεων με οπές, εν είδει λαβών. Προέρχεται από θολωτό τάφο στα Νέα Ρούματα, η αρχιτεκτονική του οποίου καθώς και τα ευρήματα από αυτόν υποδηλώνουν επαφές με τα νησιά των Κυκλάδων. Το αγγείο χρονολογείται στην Πρωτομινωική Ι περίοδο.
digital plan
espa
eu