Λύχνος [Π 4190]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Καστέλλι Χανίων, πλ. Αγ. Αικατερίνης 1976. Λύχνος.

Υλικό

Πηλός

Χρονολόγηση

Υστερομινωική εποχή Ι

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Πήλινος λύχνος, που μιμείται αντίστοιχο λίθινο πρότυπο του τύπου. Έχει κωνικό σώμα, έντονα διακρινόμενη, επίπεδη, δισκοειδή βάση και δύο τριγωνικής όψης αποφύσεις, νεύουσες προς τα κάτω, εν είδει λαβών. Το δοχείο του λύχνου είναι κοίλο με ευθύ, αποστρογγυλεμμένο χείλος που απολήγει σε δύο αντιδιαμετρικά τοποθετημένους μυκτήρες. Επάνω από τη μία απόφυση διακρίνεται οπή πλήρωσης. Το αγγείο χρονολογείται στην Υστερομινωική Ι Β περίοδο.
digital plan
espa
eu