Τρίωτος αμφορίσκος [Π 8275]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

GSE 1974. Τρίωτος αμφορίσκος. Φέρει γραπτή διακόσμηση από συστήματα οριζόντιων γραμμών . Στη ζώνη του ώμου συνεχής διακόσμηση φυτικού μοτίβου, ίριδες. ΥΜ ΙΒ

Υλικό

Πηλός

Χρονολόγηση

Υστερομινωική εποχή Ι (Β μισό)

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Τρίωτος αμφορίσκος με κωνικό-σφαιρικό σώμα, ελαφρά προεξέχουσα, επίπεδη βάση, ευρύ κυλινδρικό λαιμό, έξω νεύον χείλος και τρεις οριζόντιες, υπερυψωμένες, λαβές, ελλειπτικής διατομής στον ώμο. Το αγγείο κοσμείται από καστανή, ανομοιογενή βαφή. Τη βάση, το λαιμό και το χείλος περιτρέχουν πλατιές ταινίες, ενώ οι ράχες των λαβών φέρουν πυκνές, κάθετες γραμμές σε οριζόντια διάταξη. Το σώμα και τον ώμο κοσμούν ομάδες οριζόντιων, παράλληλων ταινιών, οι οποίες στο ανώτερο τμήμα του σώματος και στον ώμο πλαισιώνουν ζώνες με γραπτό φυτικό διάκοσμο, συνιστάμενο από σχηματοποιημένα άνθη ίριδος σε πυκνή, οριζόντια διάταξη. Το έκθεμα χρονολογείται στη Υστερομινωική Ι Β περίοδο.
digital plan
espa
eu