Άωτο κύπελλο [Π 2377]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Καστέλλι Χανίων, GSE 1970. Άωτο κύπελλο με κωνική βάση (egg cup). Ρυθμός Βασιλικής, ΠΜ ΙΙ.

Υλικό

Πηλός

Χρονολόγηση

2600 π.Χ.
2300 π.Χ.
Πρωτομινωική εποχή ΙΙ

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Άωτο κύπελλο του ρυθμού Βασιλικής, με κηλιδωτή διακόσμηση σκουρωπού καστανού έως μελανού χρώματος. Έχει βαθύ, ημισφαιρικό σώμα, ευθύ, αποστρογγυλεμμένο χείλος και δισκοειδή - κωνική, κοίλη βάση. Το αγγείο προέρχεται από το Καστέλλι Χανίων και χρονολογείται στην Πρωτομινωική ΙΙ περίοδο.
digital plan
espa
eu