Σχηματοποιημένο γυναικείο ειδώλιο [Π 5850]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Νεροκούρου. Σχηματοποιημένο γυναικείο ειδώλιο. Νεολιθική Εποχή.

Υλικό

Πηλός

Χρονολόγηση

6500 π.Χ.
3000 π.Χ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Πρόκειται για πήλινο, σχηματοποιημένο, σανιδόμορφο γυναικείο ειδώλιο, με τριγωνικό κορμό. Τα χέρια, τα οποία αποδίδονται σαν πτερύγια, είναι ενσωματωμένα στον κορμό. Το στήθος δηλώνεται με δύο αποφύσεις στο θώρακα. Το έκθεμα προέρχεται από τη περιοχή του Νεροκούρου και χρονολογείται στην Ύστερη Νεολιθική περίοδο.
digital plan
espa
eu