Σφραγιδόλιθος [Λ 3208]
 image

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Νεροκούρου Χανίων, Σφραγιδόλιθος από χλωρίτη ,Απεικονίζονται 5 ιερατικές μορφές με ποδήρεις χιτώνες, σε πομπή; Τάφος ,Υστερομινωική περίοδος (1600-1100 π.Χ.), Δ= 2,8 εκ. Πχ.=1,1 εκ.

Υλικό

Χλωρίτης

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Godart L.-Y Tzedakis, Temoignages archeologiques et Epigraphiques en Crete occidentale du neolithique au minoen recent III B , Rome 1992.

Χρονολόγηση

1600 π.Χ.
1100 π.Χ.
Υστερομινωική εποχή

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Φακόσχημος σφραγιδόλιθος κατασκευασμένος από χλωρίτη με παράσταση πομπής πέντε ιερατικών μορφών με ποδήρεις χιτώνες. Χρονολογείται στην Υστερομινωική περίοδο (1600-1450 π.Χ.).
digital plan
espa
eu