Μαχαιροπέλεκυς [Μ 129]
 image  image

Στοιχεία Αντικειμένου

Σύντομη περιγραφή

Πόλη Χανίων , Τάφοι στα ΝΑ του Δικαστικού Μεγάρου , Χάλκινο ξυράφι ,Υστερομινωική ΙΙΙ περίοδος (1420-1100 π.Χ.), Μ.= 24,4 εκ. Πλ.= 4,3 εκ

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Υλικό

Χαλκός

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
- Andreadaki – Vlasaki, M., 1997. La nécropole du Minoen Récent III de la ville de la Canée. In: J. Driessen and A. Farnoux (eds.), La Crète mycénienne. Actes de la Table Ronde internationale organisée par l' École française d'Athènes 26-28 mars 1991. BCH, Suppl. 30, p. 487-509.

Χρονολόγηση

1420 π.Χ.
1100 π.Χ.
Υστερομινωική εποχή ΙΙΙ

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Διαστάσεις

Μ.= 24,4 εκ. Πλ.= 4,3 εκ

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Μαχαιροπέλεκυς, συνιστάμενος από πλατειά λεπίδα με κοίλη ράχη και συμφυή, στενή λαβή, στην οποία διακρίνονται τρία καρφιά, τοποθετημένα σε οπές διατεταγμένες παρατακτικά κατά μήκος, τα οποία συγκρατούσαν την ξύλινη επένδυση της. Το συγκεκριμένο εύρημα χρονολογείται στην Υστερομινωική ΙΙΙ περίοδο.
digital plan
espa
eu