Χάλκινο παραξιφίδιο [Μ 110]
 image  image

Στοιχεία Αντικειμένου

Σύντομη περιγραφή

Πόλη Χανίων , Μυκηναϊκός τάφος πίσω από το Δικαστικό Μέγαρο , Χάλκινο μονόστομο μαχαίρι ,Υστερομινωική ΙΙΙ περίοδος (1450-1100 π.Χ.),Μ.= 33,7 εκ. Πλ.= 2,6 εκ.

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Υλικό

Χαλκός

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Andreadaki – Vlasaki, M., 1997. La nécropole du Minoen Récent III de la ville de la Canée. In: J. Driessen and A. Farnoux (eds.), La Crète mycénienne. Actes de la Table Ronde internationale organisée par l' École française d'Athènes 26-28 mars 1991. BCH, Suppl. 30, p. 487-509.

Χρονολόγηση

1450 π.Χ.
1100 π.Χ.
Υστερομινωική εποχή ΙΙΙ

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Διαστάσεις

Μ.= 33,7 εκ. Πλ.= 2,6 εκ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Χάλκινο παραξιφίδιο, με επιμήκη, στενή, φυλλόσχημη λεπίδα και συμφυή, πολύ κοντή λαβή με μηνοειδές επίμηλο. Η ξύλινη επένδυση συγκρατούνταν από τέσσερα καρφιά, δύο εκ των οποίων διασώζονται, διατεταγμένα παρατακτικά κατά μήκος, τα τρία στο στέλεχος και το ένα στη λαβή. Το συγκεκριμένο εύρημα αποτελούσε κτέρισμα τάφου ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1913 στην πόλη των Χανίων και χρονολογείται στην Υστερομινωική ΙΙΙ Α/Β περίοδο.
digital plan
espa
eu