Σκύφος [Π 4642]
 image  image  image  image

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Βούβες Κισσάμου Χανίων ,Σκύφος με γραπτή διακόσμηση ταινιών, τάφος , Αρχές 7ου αι. π.Χ.(699-680 BC) ,Υ=504εκ.,Δ.χ.=9εκ.

Υλικό

Πηλός

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Μ. Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, "Γεωμετρικά Νεκροταφεία στο νομό Χανίων", Πεπραγμένα Ε΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Αγ.Νικόλαος 1981),Τόμος Α, Ηράκλειο 1985,10-35,πιν.Ζ-ΙΗ.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Διαστάσεις

Υ=5,4εκ.,Δ.χ.=9εκ.

Χρονολόγηση

699 π.Χ.
680 π.Χ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Σκύφος με λοξές λαβές. Την εξωτερική επιφάνειά του διατρέχουν ανισοπαχείς, πλατιές ταινίες από ιώδες χρώμα. Το εύρημα προέρχεται από τάφο στις Βούβες Κισάμου και χρονολογείται στις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ. Βιβλιογραφική αναφορά: Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
digital plan
espa
eu