Πήλινο δισκίο [ΚΗ 2100]
 image

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Πήλινο ενσφράγιστο δισκίο , Δ.= 4,1 εκ. Πχ.= 1,6 εκ.

Υλικό

Πηλός

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Παπαποστόλου, Ι. Α., 1977. Τα σφραγίσματα των Χανίων: συμβολή στη μελέτη της μινωικής σφραγιδογλυφίας. Διδακτορική διατριβή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Φιλοσοφική Σχολή. Αθήνα: Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Διαστάσεις

Δ.= 4,1 εκ. Πχ.= 1,6 εκ.

Χρονολόγηση

Υστερομινωική εποχή Ι (Β μισό)

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Πήλινο, ενεπίγραφο δισκίο με χαραγμένο σημείο ή ιδεόγραμμα της Γραμμικής Α γραφής στη μία ελαφρά κοίλη επιφάνεια. Στην περιφέρεια του δισκίου διακρίνονται δύο αποτυπώματα σφραγίδας. Στο σφράγισμα απεικονίζονται δύο υδρόβια πτηνά, πιθανόν χήνες. Τα ενεπίγραφα, πήλινα δισκία λειτουργούσαν ως αποδείξεις για εισηγμένα αγαθά στο μινωικό γραφειοκρατικό σύστημα. Το συγκεκριμένο δισκίο προέρχεται από ανασκαφή επί της οδού Κατρέ στο Καστέλλι Χανίων και χρονολογείται στη Υστερομινωική Ι Β περίοδο.
digital plan
espa
eu