Πήλινη πινακίδα [ΚΗ 19]
 image

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Πήλινη πινακίδα με σύμβολα γραμμικής Α΄ γραφής.

Υλικό

Πηλός

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Papapostolou, I. A., Godart, L., Olivier, J. P., 1976. Η Γραμμική Α στο μινωικό αρχείο των Χανίων. Incunabula Graeca, vol. LXVII. Roma: Gruppo Editoriale Internazionale.
GORILA, v. 3, p. XX, 126 [Godart, L., Olivier, J. P., 1976. Recueil des inscriptions en Linéaire A. 3. Tablettes, nodules et rondelles édités entre 1975 et 1976. Études crétoises, XXI, 3, 1979. Athènes: École Française d’ Athènes], p. 141.
Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών VIII, 1975, σ.42-55.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Χρονολόγηση

Υστερομινωική εποχή Ι (Β μισό)

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Τμήμα πήλινης, ενεπίγραφης, ορθογώνιου σχήματος πινακίδας, με επιγραφή της Γραμμικής Α γραφής στη μία επιφάνεια. Το κείμενο της επιγραφής αναπτύσσεται σε δύο σειρές. Τα ιδεογράμματα αποτελούν ένα σημαντικό αρχείο καταγραφής κτηνοτροφικών και γεωργικών προϊόντων και συνιστούν σημαντική μαρτυρία για την κατανόηση του γραφειοκρατικού συστήματος και της οικονομίας της περιόδου. Μαρτυρούν επίσης, τη λειτουργία ενός προχωρημένου συστήματος διοικητικής οργάνωσης, που είχε σχέση με την οικονομική ζωή του κέντρου. Χρονολογείται στη Υστερομινωική Ι Β περίοδο.
digital plan
espa
eu