Πήλινο ενσφράγιστο δισκίο [ΚΗ 2097]
 image

Στοιχεία Αντικειμένου

Σύντομη περιγραφή

Καστέλι Χανίων ,Πήλινο ενσφράγιστο δισκίο από το Καστέλι Χανίων από το αρχείο σφραγισμάτων Γραμμικής Α΄. Στα σφραγίσματα εικονίζεται λατρευτική σκηνή, που παριστάνει επιφάνεια γυναικείας θεότητας, καθισμένης σε βωμό, ενώ η ιέρεια εκτελεί λατρευτική πράξη,Υστερομινωική Ι Β περίοδος (1450 π.Χ.),Πλ.= 1,55 εκ. Μ= 1,55 εκ.

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Υλικό

Πηλός

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Παπαποστόλου, Ι. Α., 1977. Τα σφραγίσματα των Χανίων: συμβολή στη μελέτη της μινωικής σφραγιδογλυφίας. Διδακτορική διατριβή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Φιλοσοφική Σχολή. Αθήνα: Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, αρ. 87.
Papapostolou, I. A., Godart, L., Olivier, J. P., 1976. Η Γραμμική Α στο μινωικό αρχείο των Χανίων. Incunabula Graeca, vol. LXVII. Roma: Gruppo Editoriale Internazionale.
GORILA, v. 3, p. XX, 119 [Godart, L., Olivier, J. P., 1976. Recueil des inscriptions en Linéaire A. 3. Tablettes, nodules et rondelles édités entre 1975 et 1976. Études crétoises, XXI, 3, 1979. Athènes: École Française d’ Athènes], p. 141.

Χρονολόγηση

1450 π.Χ.
Υστερομινωική εποχή Ι (Β μισό)

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Διαστάσεις

Πλ.= 1,55 εκ. Μ= 1,55 εκ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Τμήμα πήλινου, ενσφράγιστου δισκίου, που διατηρεί ίχνη χαραγμένου σημείου ή ιδεόγραμματος της Γραμμικής Α γραφής. Στην περιφέρεια του δισκίου διακρίνονται έξι αποτυπώματα σφραγίδας. Στο σφράγισμα απεικονίζεται λατρευτική σκηνή, με επιφάνεια γυναικείας θεότητας, η οποία εικονίζεται καθήμενη σε τριμερή κατασκευή/βωμό. Αριστερά από τη θεότητα διακρίνεται ιέρεια, που εκτελεί λατρευτική πράξη και ίσως, συνδέεται με το χορό. Τα ενεπίγραφα, πήλινα δισκία λειτουργούσαν ως αποδείξεις για εισηγμένα αγαθά στο μινωικό γραφειοκρατικό σύστημα. Το δισκίο χρονολογείται στη Υστερομινωική Ι Β περίοδο.
digital plan
espa
eu