Ενσφράγιστο δισκίο [ΚΗ 2072]
 image

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Πόλη Χανίων ,Οδός Κατρέ,Πήλινο ενσφράγιστο δισκίο ,Στα σφραγίσματα εικονίζεται αίγαγρος που θηλάζει το νεογνό του. Σκύβει το κεφάλι για να γλύψει το μικρό ,Δ= 2,8 εκ. Πλ.= 2,5 εκ. Πχ.= 0,85 εκ

Υλικό

Πηλός

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Παπαποστόλου, Ι. Α., 1977. Τα σφραγίσματα των Χανίων: συμβολή στη μελέτη της μινωικής σφραγιδογλυφίας. Διδακτορική διατριβή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Φιλοσοφική Σχολή. Αθήνα: Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Διαστάσεις

Δ= 2,8 εκ. Πλ.= 2,5 εκ. Πχ.= 0,85 εκ

Χρονολόγηση

Υστερομινωική εποχή Ι (Β μισό)
1450 π.Χ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Πήλινο ενσφράγιστο δισκίο. Στο αποτύπωμα της σφραγίδας στην επιφάνειά του εικονίζεται ένα ζώο που θηλάζει το νεογνό του, αγαπητό θέμα της κρητομυκηναϊκής σφραγιδογλυφίας. Ο αίγαγρος σκύβει το κεφάλι του για να γλύψει το μικρό που βρίσκεται κάτω από την κοιλιά του και ετοιμάζεται να θηλάσει. Τα ενσφράγιστα δισκία πιθανότατα χρησίμευαν ως απόδειξη για την παραλαβή εισερχόμενων αντικειμένων. Χρονολογείται στην Υστερομινωική ΙΒ περίοδο (1525/1500-1450 π.Χ.).
digital plan
espa
eu