Ενσφράγιστο δισκίο [ΚΗ 2071]
 image  image  image  image  image  image  image

Στοιχεία Αντικειμένου

Σύντομη περιγραφή

Πόλη Χανίων, Οδός Κατρέ , Πήλινο ενσφράγιστο δισκίο. Στα σφραγίσματα εικονίζεται λατρευτική σκηνή με δυο γυναίκες με λατρευτικά φορέματα, ανάμεσα σε ιερές κατασκευές, που στέκονται αντικριστά και πλαισιώνουν βωμό, τείνοντας τα χέρια ,Υ= 3,7 εκ. Πλ.= 3,8 εκ. Πχ.= 1,4 εκ.

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Υλικό

Πηλός

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Παπαποστόλου, Ι. Α., 1977. Τα σφραγίσματα των Χανίων: συμβολή στη μελέτη της μινωικής σφραγιδογλυφίας. Διδακτορική διατριβή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Φιλοσοφική Σχολή. Αθήνα: Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Διαστάσεις

Υ= 3,7 εκ. Πλ.= 3,8 εκ. Πχ.= 1,4 εκ.

Χρονολόγηση

Υστερομινωική εποχή Ι (Β μισό)
1450 π.Χ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Πήλινο ενσφράγιστο δισκίο. Στη σφραγίδα απεικονίζεται λατρευτική σκηνή ανάμεσα σε ιερές κατασκευές: δύο γυναίκες με λατρευτικά φορέματα στέκονται αντικριστά πλαισιώνοντας βωμό με προτεταμένα τα χέρια τους. Στην περιφέρεια υπάρχουν πολλαπλά αποτυπώματα της ίδιας σφραγίδας. Στη μία οριζόντια επιφάνεια είναι χαραγμένο γραμμικό σημείο ή ιδεόγραμμα, ενώ στα περισσότερα από αυτά διακρίνονται τα ίχνη των δακτύλων του κατασκευαστή. Τα πήλινα δισκία λειτουργούσαν μάλλον ως ετικέτα ή είδος αποδείξεως. Χρονολογείται στην Υστερομινωική ΙΒ περίοδο (1450 π.Χ.).
digital plan
espa
eu