Σφράγισμα [ΚΗ 1554]
 image

Στοιχεία Αντικειμένου

Σύντομη περιγραφή

Πόλη Χανίων ,Οδός Κατρέ, Πήλινο σφράγισμα με ίχνη σπάγκου στην πίσω επιφάνεια. Εικονίζει παράσταση ταυροπαιδιάς ,Πλ.= 2,2 εκ. Πχ.= 0,65 εκ. Υ= 1,9 εκ.

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Υλικό

Πηλός

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Παπαποστόλου, Ι. Α., 1977. Τα σφραγίσματα των Χανίων: συμβολή στη μελέτη της μινωικής σφραγιδογλυφίας. Διδακτορική διατριβή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Φιλοσοφική Σχολή. Αθήνα: Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Διαστάσεις

Πλ.= 2,2 εκ. Πχ.= 0,65 εκ. Υ= 1,9 εκ.

Χρονολόγηση

Υστερομινωική εποχή Ι (Β μισό)

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Πήλινο σφράγισμα με παράσταση ταυροπαιδίας. Στην οπίσθια επιφάνεια διατηρούνται ίχνη σπάγκου. Χρονολογείται στην Υστερομινωική ΙΒ περίοδο (1525/1500-1450 π.Χ.).
digital plan
espa
eu