Σφράγισμα [ΚΗ 1025 GSΕ 84]
 image

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Πόλη Χανίων , Οδός Κατρέ,Ελληνοσουηδική ανασκαφή (GSE) ,Πρισματικό πήλινο σφράγισμα. Εικονίζει τελετουργική πρόχου πάνω σε βωμό, πλαισιωμένη από 2 κλαδιά δέντρου,Υστερομινωική Ι Β περίοδος (1450 π.Χ.) ,Υ= 1,6 εκ. Μ.= 2,7 εκ.

Υλικό

Πηλός

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Hallager E., Vlasakis M., “New evidence of Linear A archives from Khania”, KADMOS Zeitschrift fur vor-und fruhgriechische Epigrafrik, Band XXV.Heft 2, 1986, 108-118.

Χρονολόγηση

1450 π.Χ.
Υστερομινωική εποχή Ι (Β μισό)

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Διαστάσεις

Υ= 1,6 εκ. Μ.= 2,7 εκ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Πήλινο πρισματικό σφράγισμα. Σε όλη την καμπύλη επιφάνεια του διακρίνονται δακτυλικά αποτυπώματα. Στην παράσταση απεικονίζεται τελετουργική πρόχους τοποθετημένη επάνω σε «βωμό», πλαισιωμένο από δύο κλαδιά δέντρου. Τα πήλινα πρισματικά σφραγίσματα αποτελούσαν αυτόνομα έγγραφα και δεν επισυνάπτονταν πουθενά. Πιθανώς όμως χρησίμευαν ως τεκμήριο ή ως ετικέτα. Χρονολογείται στην Υστερομινωική ΙΒ περίοδο (1525/1500-1450 π.Χ.).
digital plan
espa
eu