Πήλινο, γυναικείο ειδώλιο [Π 8894]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Χανιά , Κάστελος Βρυσών , Κυδωνίας(ιερό αφιερωμένο στη Δήμητρα και την Κόρη), Ειδώλιο υδριαφόρας γυναικείας μορφής. Φορά χιτώνα και ιμάτιο. Στέκεται σε τετράπλευρη, βαθμιδωτή βάση με το δεξί πόδι ελαφρά λυγισμένο. Με το δεξί χέρι στηρίζει υδρία επάνω στο κεφάλι της ,Ύψος 25εκ.

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Κατάκη, Ευ., 2006. Βρύσες Κυδωνίας. Στο: Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη, Μ. & Β. Νινιού – Κινδελή (επιμ.), Αρχαίοι Τόποι και Μνημεία, Νομός Χανίων. Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού – ΚΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Υλικό

Πηλός

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Χρονολόγηση

Τέλη 5ου αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ. (Α μισό)

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Πήλινο, γυναικείο ειδώλιο, κατασκευασμένο από μήτρα. Απεικονίζεται όρθια, γυναικεία μορφή επάνω σε βαθμιδωτή βάση, κρατώντας με το δεξί σηκωμένο χέρι υδρία τοποθετημένη στο κεφάλι της, ενώ το αριστερό χέρι ακουμπά στο μηρό της. Φέρει ποδήρη χιτώνα με πυκνές, κάθετες, πτυχώσεις και κοντό, πτυχωτό, ιμάτιο που καλύπτει τον κορμό, μεγάλο μέρος των ποδιών και των άνω άκρων. Στη σχεδόν επίπεδη, πίσω πλευρά διακρίνεται ορθογώνιο, επίμηκες άνοιγμα στην πλάτη για τον εξαερισμό του ειδωλίου κατά την όπτηση. Το ειδώλιο βρέθηκε σε αποθέτη υπαίθριου ιερού των κλασικών χρόνων, πιθανόν της θεάς Δήμητρας και Κόρης, στον Κάστελο Βρυσών και χρονολογείται από το τέλος του 5ου αι. π. Χ. έως το Α΄ μισό του 4ου αι. π. Χ.
digital plan
espa
eu