Πήλινο ειδώλιο νεαρού αγοριού [Π 5720]

Στοιχεία Αντικειμένου

Υλικό

Πηλός

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Μαρκουλάκη, Στ., Νινιού – Κινδελή, Β., 1985. Ελληνιστικός οικογενειακός τάφος. Στο: Δετοράκης Θ. (επιμ.), Πεπραγμένα του Ε΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Άγιος Νικόλαος, 25 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου 1981), τ. Α΄, Ηράκλειο: Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, σ. 216-226, πιν. ΞΒ΄-ΞΖ΄2.
Μαρκουλάκη, Στ., Νινιού – Κινδελή, Β., 2010. Ανασκαφή «Εμ. Μαθιουλάκη». Στο: Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη, Μ. (επιμ.), Χανιά (Κυδωνία), περιήγηση σε χώρους αρχαίας μνήμης. Χανιά: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού – ΚΕ΄ ΕΠΚΑ.

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Χρονολόγηση

Ελληνιστική εποχή
Τέλη 4ου αι. π.Χ.
Αρχές 3ου αι. π.Χ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Πήλινο ειδώλιο νεαρού αγοριού, κατασκευασμένο από μήτρα. Η μορφή εικονίζεται όρθια επάνω σε ημικυκλική βάση, με τα χέρια στην κοιλιά, κρατώντας στο δεξί χέρι τσαμπί σταφύλι, στο οποίο διακρίνονται ίχνη γαλάζιου χρώματος. Φέρει κοντό χιτώνα που καλύπτει τμήμα των χεριών και τους μηρούς, ενώ τα μαλλιά του αποδίδονται κοντά και σγουρά. Στην αδιαμόρφωτη πίσω πλευρά διακρίνεται ορθογώνιο, επίμηκες άνοιγμα στην πλάτη για τον εξαερισμό του ειδωλίου κατά την όπτηση. Το ειδώλιο, που χρονολογείται στην ελληνιστική περίοδο, προέρχεται από οικογενειακό, υπόγειο, τάφο με λαξευτούς θαλάμους (loculus), o οποίος ανασκάφηκε στο νεκροταφείο της αρχαίας Κυδωνίας και αποτελεί προϊόν τοπικού εργαστηρίου.
digital plan
espa
eu