Ειδώλιο [Π 5717]

Στοιχεία Αντικειμένου

Υλικό

Πηλός

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Μαρκουλάκη Στ., Νινιού-Κινδελή Β., “Ελληνιστικός τάφος στα Χανιά” στα Πεπραγμένα Ε΄ Κρητολογικού Συνεδρίου, τόμ.Α΄, Ηράκλειο: 1985, 216-226.
Μαρκουλάκη Στ., Νινιού- Κινδελή Β. 'Ανασκαφή “Εμ. Μαθιουλάκη'”, Χανιά (Κυδωνία) Περιήγηση σε χώρους αρχαίας μνήμης, ΥΠΠΟΤ- ΚΕ' ΕΠΚΑ ΑΔ, 37 (1982)

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Χρονολόγηση

Ελληνιστική εποχή

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Πήλινο ειδώλιο όρθιας γυναικείας μορφής που φαίνεται να φορά ποδήρη πολύπτυχο χιτώνα. Στα λυγισμένα χέρια της κρατά ιμάτιο. Το κεφάλι της γυναίκας είναι στεφανωμένο και κλίνει ελαφρά δεξιά. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου είναι σχηματοποιημένα. Το δεξί πόδι είναι σε άνετη στάση και το αριστερό ακολουθεί την κίνηση του κορμού. Τα χρώματα, που διασώζονται σε μεγάλο βαθμό, δίνουν επιπλέον ενδυματολογικά στοιχεία. Προέρχεται από οικογενειακό τάφο με λαξευτούς θαλάμους (loculi) του νεκροταφείου της αρχαίας Κυδωνίας και είναι προϊόν τοπικού εργαστηρίου. Είναι κατασκευασμένο με μήτρα, ενώ το πίσω μέρος είναι χειροποίητο με οπή εξαέρωσης. Το έκθεμα ανήκει στην Ελληνιστική περίοδο (τέλη 4ου- αρχές 3ου αιώνα π.Χ.).
digital plan
espa
eu