Πήλινο ειδώλιο περιστεριού [Π 1394]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Υλικό

Πηλός

Χρονολόγηση

Ύστερη Ελληνιστική εποχή

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Το περιστέρι αποδίδεται με ωοειδές κεφάλι και οξύληκτο ράμφος, επιμήκη, κυλινδρικό λαιμό και σφαιρικό, πεπιεσμένο σώμα που απολήγει σε μακριά, διχαλωτή ουρά, τριγωνικής όψης. Στην ανώτερη επιφάνεια του σώματος, κοντά στη βάση του λαιμού διακρίνεται οπή για την πλήρωση του ομοιώματος με άρωμα ή αρωματικό έλαιο. Το εύρημα χρονολογείται στην ύστερη ελληνιστική περίοδο και παραπέμπει στη θεά Αφροδίτη, καθώς το περιστέρι αποτελούσε ένα από τα προσφιλή σύμβολα της θεάς με γονιμικό και χθόνιο χαρακτήρα.
digital plan
espa
eu