Αρυβαλλοειδές ληκύθιο [Π 1814]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Χανιά, Μαζαλή ,Ερυθρόμορφη πεπλατυσμένη λήκυθος , Απεικονίζονται 4 μορφές, οι 2 φέρουν πτερά.Ελισσόμενα ανθέμια κάτω από τη λαβή ,400-301 π.Χ., Υ= 12 εκ Πλ. = 7,8 εκ.

Υλικό

Πηλός

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Τζανακάκη, Κ. Εισαγωγές Αττικών Ερυθρόμορφων Αγγείων στην Κρήτη. Στο: Δετοράκης, Θ. & Α. Καλοκαιρινός (επιμ.), Πεπραγμένα Θ΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Ελούντα, 1-6 Οκτωβρίου 2001, Τ. Α΄5. Ηράκλειο: Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, σ. 81-94 (ειδικότερα για το αγγείο βλ. σ. 86, αρ. Π 1814).

Χρονολόγηση

400 π.Χ.
301 π.Χ.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Ερυθρόμορφο, αρυβαλλοειδές ληκύθιο με σφαιρικό, πεπιεσμένο σώμα, δισκοειδή βάση, στενό, κυλινδρικό λαιμό και κάθετη, ελλειπτικής διατομής λαβή από την αρχή του λαιμού έως τον ώμο. Το σώμα κοσμείται με παράσταση, πλαισιωμένη στο κάτω μέρος από στενή ζώνη με γραπτό ιωνικό κυμάτιο. Στο αριστερό τμήμα της παράστασης εικονίζεται όρθια, ενδεδυμένη, ανδρική μορφή, που πιθανόν ταυτίζεται με τον Απόλλωνα, σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, η οποία κρατά με το αριστερό χέρι ακόντια. Στο κεντρικό τμήμα της παράστασης που έχει απολεπισθεί διατηρούνται ίχνη από ανδρική, καθιστή μορφή. Στο δεξιό τμήμα απεικονίζεται γυναικεία, πτερωτή μορφή, σε κατατομή, η οποία κρατά με το δεξί χέρι μεγάλο αγγείο. Δεξιά της όρθια, γυναικεία μορφή σε χαλαρή στάση κρατά με το αριστερό χέρι σκήπτρο. Το οπίσθιο τμήμα του σώματος, κάτω από τη λαβή, φέρει ελισσόμενα ανθέμια, ενώ τον ώμο κοσμούν δύο ζώνες με φυτικό διάκοσμο. Χρονολογείται στον 4ο αιώνα π.Χ.
digital plan
espa
eu