Πήλινο ομοίωμα ταύρου με προσαρτημένες πήλινες ρόδες – παιδικό παιχνίδι [Π 4172]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Γαβαλομούρι Κισσάμου ,Πήλινο ειδώλιο βοδιού , τάφος Δύο ζευγάρια τροχών εμπρός και πίσω ενώνονται με το ζώο δια μέσου διαμπερών οπών. Πιθανόν χρησίμευε ως παιχνίδι. τάφος ,Γεωμετρική περίοδος (1050-700 π.Χ.) ,Υ= 15 εκ.

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη, Μ., 1986. Γεωμετρικά Νεκροταφεία στο νομό Χανίων. Στο: Δετοράκης, Θ. (επιμ.), Πεπραγμένα του Ε΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Άγιος Νικόλαος, 25 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 1981), Τ. Α΄. Ηράκλειο: Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, σ. 10-35, πιν. Ζ-ΙΗ.

Υλικό

Πηλός

Χρονολόγηση

1050 π.Χ.
700 π.Χ.
Γεωμετρική εποχή

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Ο ταύρος αποδίδεται με συμπαγές, επίμηκες, ελλειπτικής διατομής σώμα, με την ουρά να υποδηλώνεται με καμπυλούμενη απόφυση. Τα κέρατα αποδίδονται με δύο τριγωνικές αποφύσεις, τα μάτια με δύο κυκλικές αποφύσεις, ενώ το στόμα με βαθειά οριζόντια εγχάραξη. Το ομοίωμα στηρίζεται σε δύο επιμήκεις, ορθογώνιες, επίπεδες βάσεις, εν είδει ποδιών. Στο κατώτερο τμήμα των βάσεων διακρίνονται διαμπερείς οπές, στις οποίες τοποθετούνταν πιθανότατα ξύλινοι άξονες για την προσάρτηση των πήλινων ροδών προκειμένου το παιχνίδι να μπορεί να μετακινηθεί. Η μετακίνηση γινόταν πιθανότατα με σχοινί το οποίο ήταν περασμένο στη διαμπερή οπή που διακρίνεται στο λαιμό του ταύρου. Το παιδικό αυτό παιχνίδι ήταν σύνηθες κατά την αρχαιότητα και αποτελεί συχνά κτέρισμα σε παιδικές ταφές. Το εύρημα προέρχεται από παιδικό τάφο στο Γαβαλομούρι Κισσάμου και χρονολογείται στην γεωμετρική περίοδο.
digital plan
espa
eu