Πυξίδα με πώμα (αγγείο) [Π 6103]
 image  image  image  image

Στοιχεία Αντικειμένου

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Πελεκαπίνα Χανίων 1984,Κτήμα Μ.Αντύπα,Αλαβαστροειδής πυξίδα με πώμα,Φέρει γεωμετρική διακόσμηση συνεχόμενων ισοσκελών τριγώνων,Πρωτογεωμετρική 9ος αι.π.Χ.,Υ=16εκ.,Διαμ.σωμ.=12,5εκ.

Υλικό

Πηλός

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Μ.Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη ,Ο Νομός Χανίων μέσα από τα Μνημεία του,Αθήνα 1996 , ΥΠΠΟ -ΤΑΠΑ.

Χρονολόγηση

Πρωτογεωμετρική εποχή
9ος αι. π.Χ.
1050 π.Χ.
900 π.Χ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Αλαβαστροειδής πυξίδα με πώμα [Π 6014]. Το σχήμα της είναι σφαιρικό και κοσμείται με γεωμετρική γραπτή διακόσμηση. Στην κύρια διακοσμητική ζώνη του αγγείου, ταινία με συνεχόμενα, γραπτά ισοσκελή, δικτυωτά τρίγωνα. Ο λαιμός και το κάτω τμήμα του αγγείου είναι ολόβαφα. Το έκθεμα ανήκει στην Πρωτογεωμετρική περίοδος (9ος αιώνας π.Χ.). Βιβλιογραφική αναφορά: Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη Μ., Η Κυδωνία της Δυτικής Κρήτης στα πρώιμα χρόνια του Σιδήρου, στο: Ν. Σταμπολίδης – Α. Γιαννικουρή (επιμ.) Το Αιγαίο στην Πρώιμη εποχή του Σιδήρου, Ρόδος 1-4 Νοεμβρίου 2002, (Αθήνα 2004), 22-23, εικ. 2α.
digital plan
espa
eu