Σκύφος [Π 4090]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη, Μ., 1986. Γεωμετρικά Νεκροταφεία στο νομό Χανίων. Στο: Δετοράκης, Θ. (επιμ.), Πεπραγμένα του Ε΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Άγιος Νικόλαος, 25 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 1981), Τ. Α΄. Ηράκλειο: Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, σ. 10-35, πιν. Ζ-ΙΗ.

Σύντομη περιγραφή

Γαβαλομούρι Κισσάμου,Σκύφος, διακοσμημένος με μετόπη με διπλό zig – zag κόσμημα, τάφος ,Γεωμετρική περίοδος (1050-700 π.Χ.),Υ= 6,7 εκ. Δχ.= 11,5 εκ.

Υλικό

Πηλός

Χρονολόγηση

1050 π.Χ.
700 π.Χ.
Γεωμετρική εποχή

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Δίωτος σκύφος με δακτυλιόσχημη βάση, ημισφαιρικό σώμα, έξω νεύον χείλος και δύο οριζόντιες, κυκλικής διατομής λαβές στον ώμο. Το αγγείο φέρει γραπτή διακόσμηση από καστανομέλανη, στιλπνή βαφή. Στη ζώνη των λαβών υπάρχει διάχωρο, που πληρούται από διπλές, ενάλληλες, τεθλασμένες γραμμές (zig-zag). Το χείλος εξωτερικά διατρέχουν δύο λεπτές ταινίες, ενώ εσωτερικά φέρει ομάδες κάθετων γραμμών. Το υπόλοιπο τμήμα του αγγείου είναι ολόβαφο, εκτός από το εσωτερικό τμήμα των λαβών. Το αγγείο προέρχεται από ταφικό σύνολο στο Γαβαλομούρι Κισάμου και χρονολογείται στη Γεωμετρική περίοδο.
digital plan
espa
eu