Γυναικείο, σανιδόμορφο ειδωλίο [Λ 1055]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Σπήλαιο Πλατυβόλας. Άνω τμήμα μαρμάρινου κορμού γυναικείου ειδωλίου. Τα χέρια διπλωμένα κάτω από το στήθος,Ύ =4,5 εκ. Πλ.= 6 εκ.

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Υλικό

Μάρμαρο

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Χρονολόγηση

Πρωτοκυκλαδική εποχή

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Τμήμα σώματος γυναικείου, σανιδόμορφου ειδωλίου, κατασκευασμένου από μάρμαρο. Το εξωτερικό περίγραμμα της μορφής είναι τριγωνικό ενώ ο άνω κορμός τραπεζιόσχημος. Οι ώμοι αποδίδονται με ελαφριά κλίση, ανισοϋψείς και άνισου πλάτους. Στο τμήμα του λαιμού διακρίνονται γωνιώδεις εγχαράξεις σχήματος V και στις δύο όψεις του ειδωλίου, ενώ οι μαστοί αποδίδονται με χαμηλό ανάγλυφο, σε κανονική θέση στο στήθος. Οι ιδιαίτερα ευρείς βραχίονες προεξέχουν του κορμού και διακρίνονται από αυτόν με αυλακώσεις μόνο στη πρόσθια όψη ενώ οι κατά πολύ λεπτότεροι πήχεις αποδίδονται ελαφρά τοξοειδείς, τοποθετημένοι στην περιοχή του στομάχου και διακρίνονται από τον κορμό και μεταξύ τους με αυλακώσεις. Η βαθειά, οριζόντια εγχάραξη στο κάτω όριο της κοιλιάς και οι δύο λοξές, συγκλίνουσες εγχαράξεις, κατά μήκος των βουβουνικών γραμμών, ορίζουν ευρύ ηβικό τρίγωνο, το οποίο καταλαμβάνει όλο το πλάτος του κορμού. Αβαθής αυλάκωση που εισχωρεί εντός του ηβικού τριγώνου ορίζει τα κάτω άκρα. Στην οπίσθια όψη, συνεχής κάθετη αυλάκωση δηλώνει την σπονδυλική στήλη. Το ειδώλιο, πιθανότατα κυκλαδικής προέλευσης, προέρχεται από το σπήλαιο της Πλατυβόλας και χρονολογείται στην Πρωτοκυκλαδική περίοδο.
digital plan
espa
eu