Κύπελλο με προχοή [Λ 1053]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Σπήλαιο Πλατυβόλας , Κύπελλο με προχοή από μαύρο μάρμαρο με λευκές φλεβώσεις,Ύψος = 5,5 εκ. Μ.= 9 εκ. Διάμ = 7 εκ.

Υλικό

Λίθος

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Godart, L., Tzedakis Y., 1992. Témoignages archéologiques et épigraphiques en Crète occidentale du Néolithique au Minoan récent IIIB. Incunabula Graeca, vol. XCIII. Roma: Gruppo Editoriale Internazionale.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Χρονολόγηση

Πρωτομινωική εποχή ΙΙΙ
Μεσομινωική εποχή Ι

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

ΤΚύπελλο με προχοή, κατασκευασμένο από μαύρο, τοπικό, πέτρωμα με φλεβώσεις. Έχει επίπεδη βάση, σώμα με κοιλόκυρτο περίγραμμα και οριζόντιο χείλος με πεπλατυσμένη προχοή. Το αγγείο προέρχεται από το σπήλαιο Πλατύβολα στα Χανιά και χρονολογείται στην Πρωτομινωική ΙΙΙ/ΜεσομινωικήΙ περίοδο.
digital plan
espa
eu