Δίωτος σκύφος με πόδι [Π 4626]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Βούβες Κισσάμου,Σκύφος με πόδι , Φέρει γραπτή διακόσμηση με μετόπη ανάμεσα στις λαβές με γραμμή zig-zag στο εσωτερικό της ,τάφος, 800-700 π.Χ,Υ= 17,5 εκ. Δ.χ. 21,6 εκ.

Υλικό

Πηλός

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη, Μ., 1986. Γεωμετρικά Νεκροταφεία στο νομό Χανίων. Στο: Δετοράκης, Θ. (επιμ.), Πεπραγμένα του Ε΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Άγιος Νικόλαος, 25 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 1981), Τ. Α΄. Ηράκλειο: Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, σ. 10-35, πιν. Ζ-ΙΗ.

Χρονολόγηση

800 π.Χ.
700 π.Χ.
Γεωμετρική εποχή

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Δίωτος σκύφος με πόδι. Έχει κωνικό σώμα, κυλινδρικό πόδι, δισκοειδή βάση, κοίλη εσωτερικά, χείλος έντονα έξω νεύον, σχεδόν οριζόντιο και δύο κάθετες ταινιωτές λαβές. Φέρει γραπτή διακόσμηση από καστανέρυθρη βαφή. Πυκνή σειρά από παχειές, επάλληλες, κάθετες γραμμές διατρέχει το περιχείλωμα ενώ επάλληλες, οριζόντιες γραμμές διακρίνονται στις λαβές. Πλατειά ταινία διατρέχει το χείλος, εσωτερικά και εξωτερικά, ενώ ανάλογη διακρίνεται και κάτω από τις λαβές. Στη ζώνη που διαμορφώνεται στο ύψος των λαβών, και στις δύο πλευρές του αγγείου μεταξύ των λαβών, απεικονίζεται σε μετώπη, οριζόμενη από ομάδες κάθετων και οριζόντιων γραμμών, οριζόντια τεθλασμένη γραμμή. Πυκνές, επάλληλες, οριζόντιες ταινίες διακοσμούν το υπόλοιπο σώμα ενώ ανάγλυφη νεύρωση διακρίνεται στην αρχή του ποδιού. Το αγγείο προέρχεται από τάφο στις Βούβες Κισσάμου και χρονολογείται στη Γεωμετρική περίοδο.
digital plan
espa
eu