Πυριατήρι [Π 8404]

Στοιχεία Αντικειμένου

Σύντομη περιγραφή

Άστρικας Κισάμου ,Πυριατήρι, Διακόσμητική ζώνη με παράλληλες κάθετες γραμμές και σειρά από συνεχόμενα ενάλληλα τρίγωνα,800-700 π.Χ.,Ύψος = 10,5 εκ Διάμ.χείλ.= 21 εκ.

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Υλικό

Πηλός

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Χρονολόγηση

800 π.Χ.
700 π.Χ.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Πυριατήρι με επίπεδη βάση, κωνικό σώμα, ευρύ και πλατύ χείλος, πεπιεσμένο στο σημείο ενώσεως με την ταινιωτή λαβή, που φέρει έντονη κοίλανση στην εξωτερική της επιφάνεια. Το αγγείο φέρει διακόσμηση από καστανομελανή, απολεπισμένη βαφή. Στη ζώνη της λαβής υπάρχει διάχωρο, που πληρούται με σειρά ενάλληλων τριγώνων με δικτυωτό κόσμημα στο κέντρο τους. Το διάχωρο πλαισιώνεται από περιθέουσες ταινίες. Επάλληλες, οριζόντιες γραμμές κοσμούν την επιφάνεια της λαβής, ενώ εσωτερικά το αγγείο φέρει δύο πλατιές, οριζόντιες ταινίες. Το έκθεμα προέρχεται από ταφικό μνημείο στον Άστρικα Κισάμου και χρονολογείται στη Γεωμετρική περίοδο.
digital plan
espa
eu