Μόνωτος αρύβαλλος [Π 1859]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Χανιά ,Μόδι Κυδωνίας ,Μόνωτος αρύβαλλος ,Γραπτή διακόσμηση με οριζόντιες ταινίες στην κοιλιά και τρίγωνα με δικτυωτό στον ώμο , Γεωμετρική περίοδος (1050-700 π.Χ.)

Υλικό

Πηλός

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη, Μ., 1986. Γεωμετρικά Νεκροταφεία στο νομό Χανίων. Στο: Δετοράκης, Θ. (επιμ.), Πεπραγμένα του Ε΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Άγιος Νικόλαος, 25 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 1981), Τ. Α΄. Ηράκλειο: Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, σ. 10-35, πιν. Ζ-ΙΗ.

Χρονολόγηση

1050 π.Χ.
700 π.Χ.
Γεωμετρική εποχή

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Μόνωτος αρύβαλλος με επίπεδη βάση, σφαιρικό σώμα, χαμηλό λαιμό με ελαφρά κοίλο περίγραμμα, έξω νεύον χείλος και κάθετη, ταινιωτή λαβή από τον ώμο στο χείλος. Φέρει γραπτή διακόσμηση από καστανέρυθρο χρώμα. Πλατιά ταινία περιτρέχει τη βάση, ενώ το κάτω τμήμα του σώματος, το λαιμό και το χείλος κοσμούν λεπτές ταινίες. Επίμηκες διάχωρο αναπτύσσεται στο ύψος του ώμου, το οποίο πληρούται με ενάλληλα τρίγωνα, που εσωκλείουν δικτυωτό διακοσμητικό θέμα. Το αγγείο προέρχεται από ταφικό μνημείο στο Μόδι Χανίων και χρονολογείται στην Πρωτογεωμετρική περίοδο.
digital plan
espa
eu