Κάλπη [Π 1285]

Στοιχεία Αντικειμένου

Σύντομη περιγραφή

Χανιά , Μόδι Κυδωνίας , Τάφοι , Κάλπη με ψηλό λαιμό, Διακοσμητική ζώνη στην κοιλιά με εναλλασσόμενους διπλούς πελέκεις, Πρωτογεωμετρική περίοδος (1050-900 π.Χ.), Ύψος = 34,5 εκ Πλ.38 εκ.

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη, Μ., 1986. Γεωμετρικά Νεκροταφεία στο νομό Χανίων. Στο: Δετοράκης, Θ. (επιμ.), Πεπραγμένα του Ε΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Άγιος Νικόλαος, 25 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 1981), Τ. Α΄. Ηράκλειο: Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, σ. 10-35, πιν. Ζ-ΙΗ.

Υλικό

Πηλός

Χρονολόγηση

1050 π.Χ.
900 π.Χ.
Πρωτογεωμετρική εποχή

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Τεφροδόχος κάλπη με επίπεδη βάση, ωοειδές σώμα, ψηλό, κυλινδρικό λαιμό και δύο οριζόντιες, υπερυψωμένες, κυκλικής διατομής λαβές. Κοσμείται με γραπτή διακόσμηση από μελανοκάστανο χρώμα, που κατά τόπους έχει απολεπισθεί. Ταινίες περιτρέχουν το σώμα και το λαιμό, ενώ επίμηκες διάχωρο αναπτύσσεται στη ζώνη των λαβών και διαιρείται σε τρεις μετόπες, που εναλλάσσονται με τρία στενά πλαίσια. Τις μετόπες κοσμούν σχηματοποιημένοι διπλοί πελέκεις με στυλεό, ενώ τα στενότερα πλαίσια πληρούν κάθετες αλυσίδες ρόμβων με δικτυωτό διακοσμητικό θέμα. Το αγγείο προέρχεται από ταφικό μνημείο στο Μόδι Χανίων και χρονολογείται στην Πρωτογεωμετρική περίοδο.
digital plan
espa
eu