Πήλινο ομοίωμα οικίσκου [Π 1211]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Καστέλλι Χανίων ,Πήλινο ομοίωμα οικίσκου με κυλινδρικό σώμα,Υστερομινωική ΙΙΙ Γ περίοδος (1190-1070 π.Χ.),Υ= 11 εκ. Πλ. = 12,5 εκ.

Υλικό

Πηλός

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Χρονολόγηση

1190 π.Χ.
1070 π.Χ.
Υστερομινωική εποχή ΙΙΙ (Γ τρίτο)

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Πήλινο, κυλινδρικού σχήματος, ομοίωμα οικίσκου, με επίπεδη βάση που αποδίδει το δάπεδο και χαμηλή, θολωτή οροφή. Εκατέρωθεν του ορθογώνιου ανοίγματος της εισόδου διακρίνονται δύο ημικυκλικές διάτρητες αποφύσεις, εν είδει στροφέων για την τοποθέτηση της θύρας. Η θύρα, που είναι τοποθετημένη στον οικίσκο, προέρχεται από άλλο ομοίωμα που δεν σώζεται. Η επικρατέστερη ερμηνεία για τα αρχιτεκτονικά ομοιώματα είναι ότι αναπαριστούν οικίες και αποτελούσαν αντικείμενα προσφοράς σε μικρά, οικιακά ιερά. Το συγκεκριμένο ομοίωμα προέρχεται από το Καστέλλι Χανίων και χρονολογείται στη Υστερομινωική ΙΙΙ Γ περίοδο.
digital plan
espa
eu