Ψευδόστομος αμφορέας [Π 3383]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Καστέλλι Χανίων Καστέλλι Χανίων ,Ψευδόστομος κυλινδρικός αμφορέας. Εργαστήριο Κυδωνίας, Υστερομινωική ΙΙΙ Β περίοδος (1300-1200 π.Χ.) ,Υ= 16,5 εκ. Δ.= 17,5 εκ.

Υλικό

Πηλός

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
GSE 71 p.196 vol.III 1-2

Χρονολόγηση

1300 π.Χ.
1200 π.Χ.
Υστερομινωική εποχή ΙΙΙ (Β τρίτο)

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Ψευδόστομος αμφορέας, με κυλινδρικό σώμα και επίπεδη βάση που στηρίζεται σε τρία ελλειπτικής διατομής πόδια. Στο σχεδόν επίπεδο ώμο του αγγείου διακρίνεται το σωληνωτό στόμιο με το έντονα έξω νεύον χείλος και το ψευδές στόμιο, περιμετρικά του οποίου υπάρχουν τρεις ελλειπτικής διατομής λαβες. Το αγγείο φέρει γραπτή διακόσμηση από καστανέρυθρη βαφή. Τη βάση και το χείλος του στομίου περιτρέχουν ταινίες ενώ η λαβή που βρίσκεται απέναντι από το στόμιο είναι ολόβαφη. Οι άλλες δύο λαβές κοσμούνται από επάλληλες, παχειές, οριζόντιες γραμμές. Στο ψευδές στόμιο, το οποίο διατρέχει περιμετρικά πλατειά ταινία, διακρίνεται κύκλος που περιβάλλει ομόκεντρο, ολόβαφο κύκλο. Στο σώμα του αγγείου η διακοσμητική ζώνη, που ορίζεται από δύο πλατειές, οριζόντιες ταινίες στο ώμο και στη βάση, κοσμείται από εναλλασσόμενες μετώπες, πληρωμένες με ζατρίκιο και χιαστί γραμμές, και τρίγλυφα. Τα τρία πόδια στήριξης του αγγείου είναι ολόβαφα ενώ στη βάση του διακρίνεται περιμετρικά πλατειά ταινία και στο κέντρο ολόβαφος κύκλος που περιβάλλεται από ομόκεντρη κυκλική ταινία. Το αγγείο χρονολογείται στην Υστερομινωική ΙΙΙ Β περίοδο.
digital plan
espa
eu