Σφραγιδόλιθος [Λ 3183]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Καστέλλι Χανίων ,Ελληνοσουηδική ανασκαφή (GSE) ,Σφραγιδόλιθος με απεικόνιση όρθιας πτερωτής μορφής που πλαισιώνεται από δυο αντωπά ζώα,Υστερομινωική ΙΙΙ περίοδος (1400-1100 π.Χ.),Δ= 1,9 εκ. Πχ.= 0,7 εκ.

Υλικό

Λίθος

Χρονολόγηση

1400 π.Χ.
1100 π.Χ.
Υστερομινωική εποχή ΙΙΙ

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Σφραγιδόλιθος από κυανόχρωμο πέτρωμα, φακοειδής, με μία σφραγιστική επιφάνεια και διαμπερή οπή κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα. Στη σφραγιστική επιφάνεια απεικονίζεται όρθια πτερωτή μορφή, η οποία πλαισιώνεται από δύο αντωπά τοποθετημένα ζώα. Το έκθεμα εντοπίστηκε στην ελληνοσουηδική ανασκαφή στο Καστέλι Χανίων και χρονολογείται στην Υστερομινωική ΙΙΙ περίοδο.
digital plan
espa
eu