Πήλινη πινακίδα με γραμμική Β γραφή [ΚΗ Gq 5]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Καστέλλι Χανίων, Πλ. Αγ. Αικατερίνης. Πήλινη πινακίδα με γραμμική Β γραφή. Αναφέρει προσφορές μελιού στους θεούς Δία και Διόνυσο. Μαρτυρία λατρείας του Διονύσου ήδη από την εποχή αυτή ,Υστερομινωική ΙΙΙ Β 1 , Μ= 10,9 εκ. Πλ.= 2,2 εκ. Πχ.= 1,3 εκ.

Υλικό

Πηλός

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Hallager, E., Vlasakis, Μ., & Hallager, B., P., 1990. The First Linear B Tablet(s) from Khania, Kadmos 29, p. 24-34.

Χρονολόγηση

Υστερομινωική εποχή ΙΙΙ (Β τρίτο)

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Πήλινη, ορθογώνιου σχήματος πινακίδα, ενεπίγραφη με σημεία της Γραμμικής Β γραφής στη μία επιφάνεια. Στο κείμενο της επιγραφής αναφέρεται η ύπαρξη ιερού του Διός στην Κυδωνία, καθώς και η προσφορά μελιού στους θεούς Δία και Διόνυσο. Η πινακίδα προέρχεται από την ανασκαφή στην πλατεία Αγίας Αικατερίνης επί της οδού Κανεβάρο στο λόφο Καστέλλι Χανίων και αποτελεί μία σημαντική μαρτυρία για τη λατρεία του Διός και του Διονύσου, ήδη από την περίοδο αυτή. Το έκθεμα χρονολογείται στην Υστερομινωική ΙΙΙ Β1 περίοδο.
digital plan
espa
eu