Κωνικό ανάγλυφο αγγείο [Π 3784]
 image  image

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Χανιά,Οδός Κατρέ , Κωνικό ανάγλυφο αγγείο με οπή στον πυθμένα & ανάγλυφη παράσταση αντωπών δελφινιών ,Μεσομινωική ΙΙΙ περίοδος , Ύψος = 7,6 εκ. Διάμ.= 13 εκ.

Υλικό

Πηλός

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
fIg.381,394&447

Χρονολόγηση

Μεσομινωική εποχή ΙΙΙ

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Διαστάσεις

Ύψος = 7,6 εκ. Διάμ.= 13 εκ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Πήλινο, κωνικό ανάγλυφο αγγείο, κατά τόπους συμπληρωμένο. Έχει επίπεδη βάση, κωνικό σώμα και αποστρογγυλεμένο, έσω νεύον χείλος. Ο πυθμένας του αγγείου φέρει μία κυκλική οπή. Το σωζόμενο εξωτερικό τμήμα του σώματος κοσμεί ζεύγος αντωπών, ανάγλυφων δελφινιών, τα οποία περιβάλλονται από εγχάρακτο διάκοσμο, που υποδηλώνει το θαλάσσιο περιβάλλον. Πρόκειται για τελετουργικό πιθανότατα αγγείο, το οποίο προέρχεται από ανασκαφή επί της οδού Κατρέ στο Καστέλλι Χανίων και χρονολογείται Μεσομινωική ΙΙΙ περίοδο.
digital plan
espa
eu