Αρύταινα [Π 1314]
 image  image

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Υλικό

Πηλός

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Διαστάσεις

Υ=8,2 εκ. Δ.= 5,9 εκ.

Χρονολόγηση

1300 π.Χ.
1200 π.Χ.
Υστερομινωική εποχή ΙΙΙ (Β τρίτο)

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Χανιά, τάφοι Μαζαλή Κύαθος με γραπτή διακόσμηση ,Εργαστήριο Κυδωνίας ,Υστερομινωική ΙΙΙ Β (1300-1200 π.Χ.)περίοδος,Υ=8,2 εκ. Δ.= 5,9 εκ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Αρύταινα, με βαθύ ημισφαιρικό σώμα, πολύ μικρή δισκοειδή βάση και ελαφρά έξω νεύον χείλος. Φέρει γραπτή διακόσμηση από καστανέρυθρη βαφή. Πλατειά ταινία διατρέχει το χείλος, εσωτερικά και εξωτερικά, και το σημείο της ένωσης των δύο άκρων των λαβών, ενώ ταινία διακρίνεται και κατά μήκος της λαβής. Στον πυθμένα διακρίνεται ολόβαφος κύκλος. Η διακοσμητική ζώνη στο σώμα του αγγείου κοσμείται από επάλληλες, πλάγιες γραμμές σε πυκνή, οριζόντια διάταξη, ενώ δύο επάλληλες, οριζόντιες, λεπτές ταινίες διατρέχουν το σώμα κάτω από τη ζώνη αυτή. Το αγγείο αποτελεί προϊόν του εργαστηρίου της Κυδωνίας, προέρχεται από ταφικό σύνολο και χρονολογείται στην Υστερομινωική ΙΙΙ Β περίοδο.
digital plan
espa
eu