Αγγείο, πιθανόν καρποδόχη [Π 2031]
 image  image  image  image

Στοιχεία Αντικειμένου

Σύντομη περιγραφή

Χανιά , Σπήλαιο Πλατυβόλας , Καρποδόχος με τρεις κάθετες λαβές. Διακόσμηση με 4 εγχάρακτες οριζόντιες λαβές κάτω από το χείλος, Πρωτομινωική περίοδος, Υ= 30 εκ. Δ.χ.= 42,5 εκ.

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Υλικό

Πηλός

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Godart, L., Tzedakis Y., 1992. Témoignages archéologiques et épigraphiques en Crète occidentale du Néolithique au Minoan récent IIIB. Incunabula Graeca, vol. XCIII. Roma: Gruppo Editoriale Internazionale.

Χρονολόγηση

Πρωτομινωική εποχή

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Διαστάσεις

Υ= 30 εκ. Δ.χ.= 42,5 εκ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Αγγείο, πιθανόν καρποδόχη, με έντονα αποκλίνοντα τοιχώματα, διακρινόμενη, επίπεδη βάση, ελαφρά ενισχυμένο εξωτερικά χείλος και τρεις μικρές, κάθετες λαβές κυκλικής διατομής. Ομάδα πέντε εγχάρακτων οριζόντιων γραμμών διακρίνονται αμέσως κάτω από το χείλος και έως την αρχή των λαβών, ενώ κάτω από αυτές υπάρχει πλαστικό κομβίο. Επίσης, σειρά από αδρές, πλάγιες εγχαράξεις σε οριζόντια διάταξη κοσμεί περιμετρικά τη βάση. Το αγγείο χρονολογείται στην Πρωτομινωική περίοδο.
digital plan
espa
eu