Δίωτο αγγείο [Π 5376]
 image  image

Στοιχεία Αντικειμένου

Σύντομη περιγραφή

Νέα Ρούματα Κυδωνίας, Πεύκος, τάφος , Δίωτο, χειροποίητο σφαιρικό αγγείο ,Πρωτομινωική Ι περίοδος (3200/3000-2600 π.Χ.), Ύψος = 11,2 εκ Διάμ. Χείλ.= 7,6 εκ.

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Υλικό

Πηλός

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Χρονολόγηση

3200 π.Χ.
3000 π.Χ.
2600 π.Χ.
Πρωτομινωική εποχή Ι

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Διαστάσεις

Ύψος = 11,2 εκ Διάμ. Χείλ.= 7,6 εκ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Δίωτο, χειροποίητο σφαιρικό αγγείο. Προέρχεται από θολωτό τάφο στα Νέα Ρούματα. Τόσο η μορφή του τάφου όσο και ο τύπος των ευρημάτων υποδηλώνουν επαφές με τις Κυκλάδες. Χρονολογείται στην Πρωτομινωική Ι περίοδο (3200/3000-2600 π.Χ.).
digital plan
espa
eu