Ασπιδόμορφο πλακίδιο [Π 9149]
 image

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Χανιά, Άπτερα, Πήλινο ασπιδόμορφο πλακίδιο με γυναικεία προτομή στο κέντρο, με οπές ανάρτησης (οscillum ;).τάφος , 1ος π.Χ. – 1ος μ.Χ. αι. ,Διάμ.= 28 εκ. Πχ.= 2,6 εκ.

Υλικό

Πηλός

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Niniou – Kindeli, V., 2001. In: Karetsou, A., Andreadaki – Vlazaki, M. & N. Papadakis (scientific eds.) Crete – Egypt, Three Thousand years of cultural links. Catalogue. Herakleion – Cairo: Hellenic Ministry of Culture - Directorate of Prehistoric and Classical Antiquities - XXIII, XXIV, XXV Ephorates of Prehistoric and Classical Antiquities, p. 426, n. 492α.

Χρονολόγηση

1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Διαστάσεις

Διάμ.= 28 εκ. Πχ.= 2,6 εκ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Πήλινο ασπιδόμορφο πλακίδιο. Στο κέντρο του πλακιδίου υπάρχει έγκοιλο με έκτυπη προτομή γυναικείας μορφής σε μετωπική απόδοση που ταυτίζεται με τη Θεά Ίσιδα. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου της είναι δυσδιάκριτα εξαιτίας της φθαρμένης μήτρας από την οποία κατασκευάστηκε. Επάνω από τη μορφή διακρίνονται δύο οπές ανάρτησης. Το τύμπανο διακοσμείται από έξι ανάγλυφα τριγωνικά φύλλα με νεύρωση στο κέντρο ή σχηματοποιημένα πέταλα άνθους τοποθετημένα σε ακτινωτή διάταξη. Το πλακίδιο περιτρέχεται από επίπεδη ταινία. Ως αναθηματικό, διακοσμητικό ή τελετουργικό αντικείμενο αποτελεί την πιο σχηματοποιημένη και αφαιρετική εξέλιξη των πήλινων καλύκων της ελληνιστικής περιόδου. Χρονολογείται στο α’ μισό του 1ου αιώνα μ.Χ. Βιβλιογραφική αναφορά: Β. Νινιού-Κινδελή, Στοιχεία από το δυτικό νεκροταφείο της Απτέρας: η περίπτωση ενός ταφικού συνόλου, Κρητική Εστία περίοδος Δ’ τόμος 12 (2007-2008), 53-98.
digital plan
espa
eu