Ηθμός [Π 9141]
 image

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Χανιά , Άπτερα , τάφος , Πήλινος ηθμός με πώμα ,Υ= 14 εκ. Δ.σ.= 13,7 εκ.

Υλικό

Πηλός

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Νινιού-Κινδελή, Β., 2008. Στοιχεία από το δυτικό νεκροταφείο της Απτέρας: Η περίπτωση ενός ταφικού συνόλου, Κρητική Εστία 12: 53-98.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Διαστάσεις

Υ= 14 εκ. Δ.σ.= 13,7 εκ.

Χρονολόγηση

1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Πήλινος ηθμός με πώμα (το πώμα έχει αριθμό καταγραφής Π 9150). Το σώμα του αγγείου είναι διάτρητο με οπές. Στο εσωτερικό του πώματος και στο κάτω τμήμα του αγγείου εξωτερικά παρατηρούνται ίχνη καύσης που δείχνουν ότι χρησιμοποιήθηκε για την καύση αρωματικών ουσιών, ίσως στη διάρκεια κάποιας νεκρικής τελετουργίας. Χρονολογείται μεταξύ του 1ου και του 2ου αιώνα μ.Χ.
digital plan
espa
eu