Πήλινο, ειδώλιο Σειληνού [Π 5707]
 image

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Χανιά, Σπήλαιο Αγροκηπίου,Πήλινο ιθυφαλλικό ειδώλιο Σιληνού, Λείπει το κάτω τμήμα, 4ος – 3ος αι. π.Χ. ,Υ= 11,7 εκ. ,

Υλικό

Πηλός

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Πολωγιώργη Μ., “Λατρευτική σπηλιά ιστορικών χρόνων στα Χανιά ” Πεπραγμένα Ε΄ Κρητολογικού Συνέδριου

Χρονολόγηση

4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Διαστάσεις

Υ= 11,7 εκ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Πήλινο, ειδώλιο Σειληνού, κατασκευασμένο από μήτρα. Η μορφή απεικονίζεται όρθια, με ελαφρά κλίση προς τα αριστερά, ιθυφαλλική, ακουμπώντας με το δεξί χέρι πιθανότατα σε βράχο, ενώ με το αριστερό ανασηκώνει τη χλαμύδα, που είναι δεμένη γύρω από το λαιμό. Φέρει γενειάδα, ενώ τα πόδια του αποδίδονται ως τράγου. Το ειδώλιο προέρχεται από το σπήλαιο Αγροκηπίου και χρονολογείται στον 4ο αιώνα π. Χ.
digital plan
espa
eu