Σφράγισμα του δεσπότη [ΚΗ 1563]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Καστέλλι Χανίων, Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, GSE 1983, << Σφράγισμα του δεσπότη>>. Ανδρική μορφή με ράβδο εικονίζεται να δεσπόζει πάνω σε πολυόροφο κτιριακό συγκρότημα σε παραθαλλάσιο λόφο.

Υλικό

Πηλός

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Δημοσιευμένο Ι.Α.ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ << ΤΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ >>
Hallager E., The Master Impression. A clay Sealing from Greek-Swedish Excavations at Kastelli, Khania. Studies in Mediterranean Archaeology (vol. LXIX), Goteborg 1985.
Godart, L., & Tzedakis, Y., 1992. Témoignages archéologiques et épigraphiques en Crète occidentale du Néolithique au Minoen Récent III B. Roma: Gruppo editoriale internazionale.

Χρονολόγηση

Υστερομινωική εποχή Ι (Β μισό)
15ος αι. π.Χ.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Το πήλινο «Σφράγισμα του Δεσπότη» είναι μοναδικό, ως προς τη διακόσμηση, σφράγισμα και είναι γνωστό ως ¨Master impression¨. Φέρει παράσταση που απεικονίζει πολυώροφο κτηριακό συγκρότημα, αποδίδοντας πόλη, ανάκτορο ή ιερό. Τα κτίρια ορθώνονται πάνω σε βραχώδη, υψηλό, παραθαλάσσιο λόφο που απολήγει σε απότομη ακτή. Οι επίπεδες στέγες των κτηρίων επιστέφονται με κέρατα καθοσιώσεως, ενώ σε αυτά διακρίνονται αρχιτεκτονικά στοιχεία όπως ξύλινες θύρες, λίθινες παραστάδες, καθώς και διακοσμημένα υπέρθυρα. Στο μέσον της σφραγιστικής επιφάνειας, στη μεσαία και υψηλότερη στέγη κτηρίου, εικονίζεται όρθια ανδρική μορφή, σε κατατομή προς τα δεξιά, κρατώντας σκήπτρο σε δεσποτική στάση. Πρόκειται για ένα από τα σπουδαιότερα ευρήματα των ανασκαφών της Κυδωνίας, ενώ η παράσταση του είναι μοναδική στη μινωική τέχνη. Το έκθεμα χρονολογείται στην Υστερομινωική Ι Β περίοδο.
digital plan
espa
eu