Θραύσμα από ερυθρόμορφο σκύφο [Π 8902 Β]
 image  image  image

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Χανιά,Σπήλαιο Λερά Ακρωτηρίου, Θραύσματα από ερυθρόμορφο σκύφο πιθανόν συνανήκοντα. Θραύσμα από το χείλος με ζώνη ιωνικού κυματίου, Αρχές4ου αι. π.Χ , Υ= 3,4 εκ. Πλ.= 5,6 εκ.

Υλικό

Πηλός

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Αρχαιολογικό Δελτίο 21,1966,Χρονικά 2,425-429,πιν.460-466

Χρονολόγηση

Αρχές 4ου αι. π.Χ.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Διαστάσεις

Υ= 3,4 εκ. Πλ.= 5,6 εκ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Στο θραύσμα από το χείλος σκύφου (Π 8902Β) διατηρείται αποσπασματικά μέρος ερυθρόμορφης παράστασης, με τμήμα από φυτικό κόσμημα και τον κεκρύφαλο μορφής προς τα δεξιά. Χρονολογείται στον πρώιμο 4ο αιώνα π.Χ. Βιβλιογραφική αναφορά: Guest-Papamanoli Α. και Lambraki Α. “Les grottes de Léra et de l'Arkoudia en Crète occidentale aux époques préhistoriques et historiques,” ΑΔ 31, 1976, Μελέτες, 178-243.
digital plan
espa
eu