Θραύσμα από ερυθρόμορφο κρατήρα [Π 8901 Ε]
 image  image

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Χανιά ,Σπήλαιο Λερά, Θραύσματα από ερυθρόμορφο κρατήρα. Θραύσμα από ερυθρόμορφο κρατήρα στο οποίο διατηρείται το χέρι πιθανόν γυναικείας μορφής, να μεταφέρει κιβώτιο. 4ος αι. π.Χ. ,Υ= 4,3 εκ.

Υλικό

Πηλός

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Χρονολόγηση

4ος αι. π.Χ.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Διαστάσεις

Υ= 4,3 εκ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Στο θραύσμα Π 8901 Ε απεικονίζεται το χέρι πιθανώς γυναικείας μορφής, που δηλώνεται με λευκό χρώμα, να μεταφέρει κιβώτιο απ’ το οποίο σώζεται μικρό τμήμα. Το έκθεμα χρονολογείται στον 4ο αιώνα π.Χ. Βιβλιογραφική αναφορά: Guest-Papamanoli Α. και Lambraki Α. “Les grottes de Léra et de l'Arkoudia en Crète occidentale aux époques préhistoriques et historiques,” ΑΔ 31, 1976, Μελέτες, 178-243.
digital plan
espa
eu