Πήλινο αντικείμενο με πολλαπλά σφραγίσματα [ΚΗ 1559]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Καστέλλι Χανίων, Πλατεία Αγίας Αικατερίνης. Επιμήκης πήλινη ράβδος με 13 αποτυπώματα σφραγίδων τα οποία ανήκουν σε σφραγιδόλιθους διαφόρων σχημάτων. Εικονίζονται ανθρώπινες μορφές και ζώα σε διάφορες στάσεις. Υστερομινωική Ι (Δεύτερο μισό)

Υλικό

Πηλός

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Δημοσιευμένο Παπαποστόλου, Ι. Α., 1977. Τα σφραγίσματα των Χανίων: συμβολή στη μελέτη της μινωικής σφραγιδογλυφίας. Διδακτορική διατριβή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Φιλοσοφική Σχολή. Αθήνα: Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας.
Hallager, Ε., 1985. The Greek-Swedish Excavations at Hania, στο: Δετοράκης, Θ. (επιμ.), Πεπραγμένα Ε΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (25 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου 1981), τ.Α, Ηράκλειο: Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, σ.139-154, πιν. ΜΕ΄-ΝΒ΄.

Χρονολόγηση

Υστερομινωική εποχή Ι (Β μισό)
15ος αι. π.Χ.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Πήλινο, επίμηκες, τριγωνικής διατομής αντικείμενο, το οποίο φέρει δεκατρία αποτυπώματα σφραγίδων. Τα σφραγίσματα έχουν αποτυπωθεί στις δύο αμφικλινείς πλευρές και ανήκουν σε σφραγιδόλιθους διαφόρων σχημάτων (φακοειδείς, αμυγδαλοειδείς, κυλινδρικούς), οι οποίοι απεικονίζουν ανθρώπινες μορφές και ζώα σε διάφορες στάσεις. Από το σύνολο των δεκατριών σφραγισμάτων μόνο οι τρεις είναι όμοιες μεταξύ τους, ενώ οι υπόλοιπες προέρχονται από διαφορετικές σφραγίδες. Στη τρίτη επιφάνεια του αντικειμένου διακρίνονται ίχνη σχοινιού με το οποίο ήταν πιθανόν αναρτημένο. Το έκθεμα προέρχεται από την ανασκαφή στην πλατεία Αγίας Αικατερίνης επί της οδού Κανεβάρο στο λόφο Καστέλλι Χανίων και χρονολογείται στην Υστερομινωική Ι Β περίοδο.
digital plan
espa
eu