Πήλινο σφράγισμα [ΚΗ 1513]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Καστέλλι Χανίων, Οδός Κατρέ,Οικόπεδο Βακαλουνάκη Πήλινο σφράγισμα από χρυσό δακτυλίδι με ελλειψοειδή σφενδόνη.Βρέθηκαν 26 όμοια σφραγίσματα.Εικονίζεται θεά να τρέφει αγρίμι.

Υλικό

Πηλός

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Παπαποστόλου, Ι. Α., 1977. Τα σφραγίσματα των Χανίων: συμβολή στη μελέτη της μινωικής σφραγιδογλυφίας. Διδακτορική διατριβή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Φιλοσοφική Σχολή. Αθήνα: Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, αρ. 87.

Χρονολόγηση

1450 π.Χ.
Υστερομινωική εποχή Ι

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Πήλινο σφράγισμα με αποτύπωμα σφραγίδας από χρυσό δακτυλίδι, ελλειπτικής όψης, με εικονιστική παράσταση, θρησκευτικού χαρακτήρα, στην οποία απεικονίζεται γυναικεία μορφή, πιθανόν θεά, ενδεδυμένη με το τυπικό, μινωικό ένδυμα, καθισμένη σε βαθμιδωτό βάθρο να τείνει το χέρι προς ένα άγριο ζώο. Πρόκειται πιθανότατα για μια μορφή απεικόνισης του γνωστού θέματος της «Πότνιας Θηρών», με ένα ζώο αντί για δύο. Συνολικά έχουν βρεθεί είκοσι έξι ίδια σφραγίσματα. Το εύρημα προέρχεται από ανασκαφή επί της οδού Κατρέ στο Καστέλλι Χανίων και χρονολογείται στην Υστερομινωική Ι Β περίοδο.
digital plan
espa
eu